Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

Η ιστορία της Ζ(ζ)ωής

Κάτι που όλοι πρέπει να διαβάσουν...

Διάβαστε για το Aids, τη ζωή, την προφύλαξη...
Ενημερωθείτε...
Δώστε λίγο χρόνο για κάτι τόσο απλό και καθημερινό...
Επιβάλλεται!!
Μην απομακρύνεστε, μην αφήνετε τον ευατό σας απ' έξω...
Ουδείς προστατεύεται εκ γενητής!

4 σχόλια: