Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

Feeling Disconnected...?

\

It's a big shock.
It's a huge challenge.
It's remarkable.
It's disastrous.
Being disconnected...
is revolutionary. 

"When a government shuts down the internet, you' ll know it is time that you shut down the government" 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου